Search Task

Історія: основні чекпоінти у розвитку ERP-системи

04.10.2021

Відповідно до Словнику APICS (American Production and Inventory Control Society), термін «ERP-система» (Enterprise Resource Planning — Управління ресурсами підприємства) може вживатися у двох значеннях. По-перше, це — інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, які необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень. По-друге (в більш загальному контексті), це — методологія ефективного планування і управління всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку при виконанні замовлень клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг.

Історія концепції виходить за межі епохи цифрових технологій і сягає самого формування принципу організації праці. Деякі дослідники пов’язують це з появою “Наукової організації праці” Ф.Тейлора. А з’явилася ця концепція ще навіть до виникнення першого комп’ютера.

Нові принципи організації праці почали розвиватися в епоху, коли механізація та автоматизація вже застосовувалися, але їх використання було ще в зародковому стані. Технології дещо випереджали готовність робочих до їх ефективного використання (нічого не нагадує?), а тому це вимагало чіткої методології, оптимізації процесу виробництва та керування ресурсами. Розвиток наукової організації праці зіграв істотну роль в історичний момент переходу від ремісничого виробництва до індустріального, а також від виробництва, в якому робітники були основними виконавцями до впровадження виробництв з мінімальною участю людини. І цей процес не має фінішу.

Хоча ця історія сягає початку ХХ століття, проблеми — підвищення економічної ефективності шляхом організації роботи — актуальні і сьогодні. Але методи їх вирішення тепер входять в сферу розробки інформаційних систем. Це в першу чергу створення інструменту, який адаптується під користувача, аналізує та враховує його потреби, щоб у результаті досягти підвищення економічної ефективності підприємства та оптимізації роботи.

Тож, щоб усвідомити навіщо сьогодні вашій компанії такий продукт як ERP система, треба розуміти, що форма організації виробництва, від якої залежить економічна ефективність компанії — це питання історичного розвитку організації праці і ваша компанія частина цього глобального процесу, якого не уникнути. Його трансформація та вдосконалення відбувається безперервно і ми сьогодні не можемо йти проти прогресу і не використовувати інструменти оптимізації та автоматизації виробництва. ERP-система саме такий інструмент. 

Як все починалось

ERP є результатом сорокарічної еволюції управлінських та інформаційних технологій.

Потреба в автоматизації управлінських процесів вперше була усвідомлена в кінці 60-х-початку 70-х років, коли стало зрозуміло, що управління великою корпорацією підпорядковується тим же законам, що і будь-яка бюрократична структура. Один із законів Паркінсона звучить так: “Штат організації ніяк не пов’язаний з обсягом виконуваної нею роботи”. Іншими словами — з ростом чисельності управлінського персоналу ККД його роботи знижується.

  • У 60-ті роки почалося використання обчислювальної техніки для автоматизації різних областей діяльності підприємств. Тоді ж з’явився клас систем планування потреб в матеріалах (MRP – Material Requirements Planning). Використання систем MRP дозволило компаніям знизити рівень запасів сировини і матеріалів на складах, знизити рівень запасів у незавершеному виробництві, і цим підвищити ефективність виробничого циклу і скоротити терміни виконання замовлень. Незважаючи на високу ефективність систем MRP, у них був один суттєвий недолік — вони не враховували в своїй роботі виробничі потужності підприємства. Це призвело до розширення функціональності MRP систем модулем планування потреб в потужностях (CRP — Capacity Requirements Planning). Системи MRP, які мають в своєму складі модуль CRP стали називатися системами планування потреб в матеріалах замкнутого циклу (Closed Loop MRP).
  • 70-80-ті — це час появи нового класу систем — планування виробничих ресурсів підприємства (Manufacturing Resource Planning). Через схожість абревіатур такі системи стали називати MRPII. Основна відмінність MRPII від MRP, полягає в тому, що системи MRPII призначені для планування всіх ресурсів підприємства (включаючи фінансові та кадрові).
  • На початку 90-х років, внаслідок удосконалення системи MRPII та її подальшого функціонального розширення з’явився клас систем ERP (Enterprise Resource Planning). Термін ERP був введений незалежною дослідницькою компанією Gartner Group. ERP системи призначені не тільки для виробничих підприємств — вони також ефективно дозволяють автоматизувати діяльність компаній, що надають послуги. Тож, ідея ERP така — організувати роботу управлінців за допомогою автоматизованої системи приблизно так, як конвеєр організовує працю робітників. У підсумку народилася концепція регулярного менеджменту, що спирається не на талановитих одинаків, а на формалізовані процедури, які роблять ефективною працю кожного управлінця. 
  • З 1999 року в розвитку ERP-систем була відзначена нова тенденція. Розробники стали розвивати нові функціональні можливості системи, які виходили за традиційні рамки автоматизації та оптимізації бізнес-процесів в рамках методології ERP. Традиційно концепція ERP передбачала, в першу чергу, роботу з внутрішніми ресурсами підприємства: планування ресурсів, ретельне управління запасами і забезпечення прозорості виробничих процесів. Тепер функціонал системи став доповнюватися такими модулями, як SCM (управління ланцюгами поставок) і CRM (управління взаємовідносинами з клієнтами), що відповідають за оптимізацію зовнішніх зв’язків підприємства. При цьому відбулося розмежування понять: традиційний для ERP контур управління отримав назву back-office, а зовнішні додатки, які з’явилися в системі — front-office. Ці зміни дозволили американській аналітичній компанії Gartner Group заявити в 2000 році про появу нового стандарту — ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing), що можна перевести як «Управління внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв’язками». Якими ділянками підприємства буде керувати ERP-система та які функції забезпечить для Вашої компанії, можете дізнатись з нашої попередньої статті.

Ринок по впровадженню програмних продуктів остаточно сформувався до кінця десятиліття — майже 70% міжнародних корпорацій перейшли на EPR. Вже на початку 2000-х років розробники ПЗ консолідували досвід попередніх поколінь і це поклало початок «буму» на ERP-системи (Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP, JD Edwards). Їх став використовувати малий та середній бізнес (до цього рішення охоплювали тільки великі машинобудівні комплекси). Розробкою програмних засобів стали займатись Microsoft, Sage. Потенціал комплексів оцінили в сфері послуг, енергетики, державного управління, інших галузях. Від попиту розширилася і пропозиція — в ERP-системах з’явилися нові модулі, збільшився перелік функцій.

ERP-системи сьогодні 

Черговий виток розвитку був пов’язаний з розширенням можливостей інтернету. Практично всі постачальники додали в ERP інструменти веб-доступу, інтерфейси для віддаленої роботи. З кінця 2000-х років системи стали доповнювати комплексами підтримки сервіс-орієнтованої архітектури, стандартизованим викликом функцій та іншими опціями. Наразі розробники оптимізують роботу систем для пришвидшення обробки інформації, створюють мобільні додатки та мобільні клієнти для можливості використання переваг ERP при роботі з мобільних пристроїв/планшетів. Зараз швидкими темпами відбувається процес поєднання ERP, BI та RPA систем, застосування новітніх технологій – DataScience та AI. 

Найважче — побудувати єдину систему, яка опрацює всі запити співробітників фінансового відділу і в той же час догодить і відділу кадрів, і складу, і іншим підрозділам. Про те, що треба врахувати і на що звернути увагу при виборі ERP ми розказували тут. Кожен з цих відділів зазвичай має власну комп’ютерну систему, оптимізовану під особливості своєї роботи. ERP комбінує їх в межах однієї інтегрованої програми, яка працює з єдиною базою даних, тож всім департаментам стає простіше обмінюватися інформацією і спілкуватися один з одним. Такий інтегрований підхід обіцяє обернутися дуже великою віддачею, якщо компанії зможуть коректно впровадити систему. 

ERP замінює старі розрізнені комп’ютерні системи з фінансів, управління персоналом, контролю над виробництвом, логістики, управління складом однією уніфікованою системою, що складається з програмних модулів, які містять функціональність попередніх систем. Програми, які обслуговують фінанси, виробництво або склад тепер зв’язані, і з одного відділу можна заглянути в інформацію іншого. ERP-системи більшості постачальників досить гнучкі і легко настроюються, їх можна впроваджувати частково — модулями.

В 2017 році відбувся запуск бета-версії нової ERP-системи – “ERP Управління підприємством 2” для України, інноваційного рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств України, розробленого на платформі “1С:Підприємство 8.3” з урахуванням кращих практик автоматизації великого і середнього бізнесу. Вона мала обмежений функціонал і слугувала скоріше демонстраційною версією нової функціональності, якої не було в попередніх рішеннях 1С:Підприємство. Тестування функціоналу відбувалося на декількох пілотних проектах, в яких, в тому числі, приймала участь наша компанія. Так, iT.Artel опинилась у витоків BAS ERP (BAS розшифровується як Business Automation Software — програмне забезпечення автоматизації бізнесу) в Україні. За рік тестування та впровадження бета версія була вдосконалена з урахуванням реальних потреб бізнес-спільноти України. В результаті, в 2018 році було випущено фінальну версію BAS ERP, яка стала першою в лінійці програмних продуктів BAS. Останні три роки система постійно вдосконалюється — додаються нові функції, виправляються помилки і найближчим часом очікується вихід нової редакції BAS ERP, яка відкриє підприємцям ще більше можливостей в оптимізації бізнес-процесів.

У нас Ви можете отримати консультацію з конфігурації BAS ERP — програмного продукту нового покоління, який належить до сучасних ERP систем і створений на базі кращих міжнародних та вітчизняних практик управління бізнесом та враховує специфіку обліку в Україні. Також, прочитати про вибір ERP-системи ви можете тут

Відома істина: люди не люблять змін. Тому не дивно, що іноді впровадження системи зустрічає опір з боку персоналу, вимагає часу і зусиль на адаптацію та навчання. Цьому ми ще присвятимо окрему увагу в майбутніх матеріалах нашого блогу

Швидко оцінити ефект від ERP складно, але в перспективі Ви побачите кардинальну трансформацію Вашого бізнесу на всіх рівнях. Якщо хочете дізнатись як автоматизація бізнес-процесів вплине на бізнес та які переваги отримає Ваша компанія з впровадженням ERP, радимо статті:

  1. Як автоматизація бізнес-процесів впливає на бізнес
  2. Методи впровадження ERP: які етапи очікують компанію на шляху та яким буде результат
  3. Сигнали готовності підприємства до впровадження ERP-системи
  4. Сьогодні бізнес потребує цифрової трансформації: чому? ТОП питань
  5. Етапи та терміни впровадження BAS ERP. Чи можна стати в чергу на проект?

Зацікавило впровадження ERP-системи? Ви можете:

Замовити консультацію

Вгору