Search Task

BAS Комплексне управління підприємством. Огляд рішення, частина # 1

25.02.2020

Основні функціональні можливості “BAS Комплексне управління підприємством”

Продукт “BAS Комплексне управління підприємством” є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Продукт автоматизує такі види діяльності торгового та виробничого підприємства:

Управління фінансами:

У продукті реалізована функціональність заявок на витрачання коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

Розроблено функціонал обліку розрахунків з банком по еквайринговими операціями. Крім власне реєстрації операцій платежу і повернення за платіжними картками, доданий етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, зміст комісії, дозволяє відстежити кожну операцію з моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок.

Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться в розрізі напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектам тощо.

Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів. Все це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності.

Основні інновації рішення:

  • Облік кредитів, депозитів і позик.
  • Еквайринг (платіжні картки).
  • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
  • Маршрути узгодження заявок.
  • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
  • Інвентаризація каси і банківських рахунків.
  • Аналітична звітність по руху грошових коштів.

Рекомендуємо також до розгляду:

Вгору