Search Task

Автоматизація меблевого виробництва на платформі BAS ERP. Введення # 1.

19.11.2019

Сьогодні ми починаємо цикл відеокурсів по автоматизації компанії меблевого виробництва на платформі системи BAS ERP.

Мета відеокурсу: продемонструвати налаштування довідників і процесу роботи з системою при автоматизації виробничої компанії від планування до реєстрації фактичних результатів, а також, продемонструвати звітність, яка формується в процесі щоденної роботи з системою. До звітності відносяться дані, які користувач отримує в екранних формах документів, а також може сформувати у вигляді друкованої форми документа.

Автоматизація меблевого виробництва на платформі BAS ERP

Цикл відео розділений на три частини:

 1.  Нормативно-довідкова інформація або НДІ. Процес роботи системи залежить від даних, які, формуються в довідниках користувачами і не може бути розглянутий окремо від них. В рамках відео-роликів даного циклу ми розглянемо налаштування:
 • – глобальних НДІ системи, або основних довідників, які відповідають за логіку роботи системи, наприклад: «Структура підприємства», «Види номенклатури» і «Номенклатура», «Користувачі». Основні довідники знаходяться в модулі НДІ і адміністрування системи;
 • – НДІ виробництва – довідники, які відповідає за логіку роботи виробничого контуру, наприклад: «Ресурсні специфікації», «Маршрутні карти», «Види робочих центрів» та «Робочі центри». Довідники знаходяться в модулі «Виробництво» системи;
 • – НДІ пов’язаних модулів – додаткові довідники, які використовуються при автоматизації виробничої компанії. Довідники знаходяться в пов’язаних модулях системи. Склад і зміст довідників може змінюватися в залежності від базової установки модулів системи, яка здійснюється в модулі НДІ і адміністрування.
 • 2. Процес роботи з системою, відповідно до виконаної налаштуванням від планування роботи виробництва до реєстрації фактичного виконання виробничих замовлень і розрахунку собівартості готової продукції від планової (яка здійснюється з моменту розробки нового виробу) до прямої фактичної (яка складається з вартості витрачених на виконання сировини і матеріалів , вартості трудовитрат, вартості роботи обладнання, а так само, додаткових витрат, які можуть враховуватися в процесі виконання виробничого замовлення;
 • 3. Звітність, яка може бути сформована в процесі роботи з системою. Система BAS ERP є процессной і тому, і при автоматизації компанії, дуже важливо визначити цілі автоматизації.
  Якщо цілі автоматизації сформульовані некоректно, в повному обсязі або частково, або змінюються в процесі впровадження, то це може спричинити за собою те, що впровадивши систему, компанія не отримає очікуваного ефекту від впровадження системи.
 • У демонстраційному прикладі, ми поставили для себе мету продемонструвати можливості системи, з управління виробництвом за методикою MES, тому сформулювали наступні цілі проекту для автоматизації умовної компанії «Кращі меблі»:
 • -Здійснювати планування виробничих замовлень з урахуванням потужностей обладнання у виробництві в цілому і кожному цеху зокрема, для складання графіка роботи і планування випуску готової продукції;
 • – Здійснювати внутрішньоцехове планування (планування роботи всередині цеху або ділянки цеху на один день, або період, з можливістю перепланування роботи у міру появи нових завдань для цеху);
 • -Здійснювати реєстрацію фактичного виконання маршрутних цехів (завдань цеху) з реєстрацією виробничих операцій, виконаних в ручному режимі (наприклад: ВТК), а так само автоматизованих (операцій, які виконуються за допомогою обладнання). Крім цього реєструвати списання сировини на випуск продукції і реєструвати безпосереднє отримання продукції і напівфабрикатів на складах компанії;
 • – Здійснювати розрахунок планової і фактичної собівартості готової продукції від моменту планування випуску нової продукції до моменту фактичного випуску;

 • – Формувати звітність системи в рамках стандартної функціональності. Під звітністю розуміються не тільки друковані форми документів, а й екранні форми, з яких користувач, може експортувати дані в MS Excel.

Для досягнення цих цілей, в системі необхідно виконати налаштування та  використовувати в повсякденній роботі такі функціональні модулі:

 • – Виробництво: для планування і реєстрації процесу управління виробництвом;
 • – Склад і доставка: для реєстрації складських процесів (видачу і повернення з виробництва сировини, випуск та облік готової продукції та напівфабрикатів, які випускаються виробничими підрозділами).
 • – Фінансовий результат і контролінг: для автоматизованого розрахунку фактичної собівартості готової продукції, на підставі даних про фактичне виконання виробничих замовлень.
 • – НДІ і адміністрування: для налаштування основних довідників системи

.

У наступному відео ми розглянемо налаштування структури компанії в системі, список довідників, які для цього використовуються, а також, процес заповнення кожного з довідників.

Хочете додаткову консультацію? Заповнюйте форму

Рекомендуємо також до розгляду:

Вгору